Menu
Effektivt och miljövänligt lantbruk
Med en gasol-lösning från Primagaz får du ett renare och effektivare jordbruk. Gasol är en flexibel och effektiv energikälla som passar inom många olika områden inom jordbruket och går du över från olja kan du även spara tusentals kronor per år. Kontakta våra rådgivare för mer information om hur du kan få glädje av en mer kostnadseffektiv och utsläppsreducerad energikälla.
Scroll ned

Inom jordbruket har man stor glädje av gasol

Idag är det många jordbruk som använder gasol, både för uppvärmning och torkning, samt för drift av vissa maskiner. Många jordbruk har gått över från olja för att få en lösning som är både renare och billigare. 

Allt fler jordbruk väljer att redan från början införa gasol som den primära energiformen, eftersom den är både prisvärd och framtidssäker. Gasol kan ge ett bra och hälsosamt inomhusklimat med jämn temperatur, både i stallar och byggnader, dessutom kan den användas till torkning, ogräsbekämpning och mycket annat. 

Många möjligheter med gasol

Den jämna temperaturen gör att gasol fungerar bra vid uppfödning av fjäderfä. Den ger ett bra inomhusklimat som gör att kycklingar och fåglar trivs. Eftersom gasol släpper ut mindre CO2 och färre partiklar hjälper lösningen även till att skapa ett bättre inomhusklimat vid uppfödning. 

Gasolen är även effektiv vid torkning av spannmål och i genomsnitt kan 2,5 liter gasol sänka fukten i 1 ton spannmål med 1 %. Gasol kan även vara ett billigt sätt att värma upp drivhus och används på många platser även för att skapa miljövänlig och ekologisk ogräsbekämpning. Gasolen kan även användas som bränsle till vissa maskiner som kan köras på gasol och medför många av de redan beskrivna fördelarna inom ekonomi och inomhusklimat.

Genom att använda gasol till många olika ändamål kan ett större jordbruk få ännu större ekonomiska fördelar och tryggheten i att ha en totalleverantör som kan säkerställa att man får ut största möjliga glädje och nytta av lösningen. 

Leveranssäkerhet och leveranser

Vi vet att det är av yttersta vikt för verksamheten att du alltid har tillgång till gasol när den används i den dagliga driften. Därför hjälper vi dig att dimensionera systemet baserat på dina faktiska behov. Vi levererar den gasol du behöver när du behöver den.

Via vårt internationella nätverk har vi tillgång till ett av Europas starkaste leverantörsnätverk inom gasol och därför kan du tryggt räkna med att vi alltid kan leverera den gasol du behöver inom din verksamhet. 

Fyra skäl att välja gasol
Börja använda gas – snabbt och enkelt