Menu
Effektiv och miljövänlig energi.
Gasolen kan ersätta många traditionella energiformer och ger ofta lägre kostnader, dessutom är den mer miljövänlig. Detta stämmer väl in på den energiprofil som många offentliga institutioner strävar efter.
Scroll ned

Gasol till offentliga institutioner

Inom många offentliga och kommunala underhållsuppdrag behövs en stabil energiförsörjning. Det får man med gasol – dessutom är den bra för miljön. 

Oavsett om det gäller att driva maskiner, bränna ogräs eller uppvärmning av större byggnader så kan gasol vara en riktigt bra lösning. Gasolen brinner mycket rent, utan att släppa ut skadliga partiklar och bidrar alltså positivt till både arbetsmiljö och den allmänna luftkvaliteten. 

Dessutom så är lösningen mycket effektiv och en eventuell investering i ny utrustning som fungerar tillsammans med gasol tjänas snabbt in. Om man idag använder olja kan utrustningen, helt eller delvis, ställas om för att hålla nere kostnaderna och återbetalningstiden blir kortare.

En mycket användarvänlig lösning

Gasol kan användas inom många olika användningsområden, bland annat rumsuppvärmning, maskindrift, uppvärmning av vatten och som redskap vid bygg- och anläggningsprojekt. Om man använder gasolen inom flera olika användningsområden kan det ge ytterligare besparingar att använda stordrift. Kontakta oss idag för mer information om vilka möjligheter som finns.

 

En grönare och effektivare energiform
Om ert företag är på jakt efter miljövänliga energilösningar är gasol från Primagaz det rätta valet. Gasol är nämligen en av de renaste förbränningskällorna och mest hållbara energiformerna när det gäller utsläpp av CO2.
20 % Lägre CO2
jämfört med olja
Fyra skäl att välja gasol
Börja använda gas – snabbt och enkelt