Menu

Återkallande augusti 2014

Augusti 2014

Flaskor av modell PK6, PA6 and PA11 utrustade med ventiler med serienummer från 27011401 till 27011422 återkallas pga ett misstänkt fabrikationsfel hos tillverkaren av ventilen.

Vid upptäckt av en flaska med ovanstående ventilnummer – tag med den till ditt inköpsställe för att få den ersatt med en ny.

För att identifiera dessa flaskor, se serienumret som är ingraverat på sidan av ventilen.

Mer information:

Frågor och svar - Klicka här

Annons - Ladda ner här

Poster för återförsäljare - Ladda ner här