Menu

Hållbar energi och vår resa dit

För oss har det alltid varit av yttersta vikt att leverera energi som är både effektiv och användarvänlig, samtidigt som den belastar miljön i minsta möjliga mån.

Vi vet att många processer behöver säker och effektiv energiförsörjning. Vi ser det som vår uppgift att erbjuda våra klimat- och miljömedvetna kunder bästa möjliga, tillgängliga alternativ.

Därför arbetar vi konstant på att säkerställa att våra lösningar är så miljövänliga som möjligt och det är bland annat därför som vi lyfter fram gasolen som energikälla. Gasolen brinner väldigt rent och har betydligt lägre miljöpåverkan än t.ex. olja. 

Bio LPG gör lösningen ännu grönare, ja till och med helt grön!

Vi är mycket stolta över att vi kommer att vara först på marknaden med att erbjuda Bio LPG (biologisk gasol), till en början i Danmark. Bio LPG belastar inte klimatet alls på det sättet då den är helt fossilfri. Bio LPG kan användas i samma anläggningar som idag drivs med vanlig gasol (LPG) och detta är ytterligare en orsak till att vi rekommenderar gasol – man kan enkelt ställa om till grönare och förnybart alternativ, utan nya stora anläggningskostnader.

Läs mer om Bio LPG

Samtliga led ska vara hållbara

Vår strävan efter hållbarhet har även stor inverkan på vårt val av leverantörer. Vi ställer höga krav på att våra leverantörer ska leverera produkter som har lång livslängd och som påverkar miljön lite som möjligt både vad gäller material, tillverkning och transporter.

Läs mer om SHV Energys arbete för hållbarhet