Menu

Framtidens gröna gasollösning

Bio LPG, även kallat biogas, är ett grönt alternativ som är kompatibelt med befintliga gasol-installationer.

Bio LPG är en grön energiform som utvinns av vegetabiliska oljor samt avfalls- och restmaterial från växter. Gasolen har samma egenskaper som vanlig gasol och kan användas till samma ändamål. Gasolen passar t.ex. till konsumenternas grill eller terrassvärmare. Men den kan precis som vanlig gasol användas för uppvärmning, torkning eller processenergi inom jordbruk och industri.

Primagaz är först ut med Bio LPG

2014 undertecknade Primagaz moderbolag, SHV Energy, ett avtal som ger koncernen tillgång till Bio LPG. Detta innebär att från och med 2016 blir Primagaz ensam distributör av Bio LPG till delar av den skandinaviska marknaden. Bio LPG är en 100 % grön lösning, helt utan CO2-utsläpp. Detta kommer att bidra till stora besparingar inom CO2 och undantag från CO2-avgifter för företagen som använder gasolen. Med en gasol-lösning är ert företag framtidssäkrat eftersom Bio LPG direkt kan användas i befintliga gasol-lösningar, utan att installationen ändras.