Menu

Stark, internationell gemenskap

Primagaz är ett av flera dotterbolag till SHV Energy, som är ett av världens ledande gasolföretag. SHV Energy har verksamhet i 28 länder, på tre kontinenter och koncernen har över 14 000 medarbetare. 

SHV Energy står bland annat bakom varumärkena Calor Gas, Liquigas, Gaspol och Ipragaz. SHV Energy har sin huvudverksamhet i Europa, men finns även i Sydamerika och i Asien. Inom SHV-gemenskapen sprids kunskap och lösningar över landsgränserna till både företagskunder och konsumenter, lösningar som är helt anpassade efter det enskilda landets bestämmelser. Oavsett om det gäller leveranser till konsumenter, stora jordbruk eller till industriföretag så samarbetar företagen inom SHV för att bli den valda leverantören av effektiva, tillgängliga och renare energilösningar.

Ett värdefullt samarbete

Det internationella samarbetet ger Primagaz Sverige tillgång till ett av Europas starkaste leveransnätverk inom gasolsektorn. Samtidigt ger det direkt tillgång till kunskap och erfarenhet från övriga koncernföretag, detta gör att samarbetet säkerställer att den senaste kunskapen inom teknik och arbetsförlopp finns tillgänglig. Utmaningarna skiljer sig åt mellan olika delar av Europa, Sydamerika och Asien, men vi arbetar över landsgränserna för att tillsammans säkerställa effektiv och hållbar omställning, till glädje för både klimatet och luftkvaliteten.

Mer om vårt internationella samarbete

Vill du läsa mer om vårt internationella samarbete hittar du mer information på SHV Energys webbsida eller kontakta kundservice.