Menu

Primagaz är ett modernt energiföretag

Primagaz Sverige levererar kostnadseffektiva och renare gasollösningar till företag och konsumenter i hela landet.

För tusentals företag över hela landet är gasol är en naturlig del i det dagliga arbetet. Det är en flexibel och säker energikälla oavsett om det gäller matlagning, bekämpning av ogräs, takläggning, truckbränsle eller något helt annat.

Även konsumenter har stor glädje av vårt stora sortiment av gasolflaskor till grillar, terrassvärmare, trädgårdsarbete och gör-det-själv-arbeten.

Under mer än 50 år i branschen har vi lärt oss att säkra och punktliga leveranser är av yttersta vikt för våra kunder. För att säkerställa en hög servicenivå och punktliga leveranser har våra chaufförer full insikt i det dagliga arbetet. Det starka internationella samarbetet som Primagaz har gör att vi alltid har tillgång till förmånliga leveransavtal och konkurrenskraftiga gasolpriser.

 

 

Fokus på grön energi

Tydligt fokus på klimatet och på miljön är en viktig orsak till att vi idag rekommenderar gasol framför t.ex. olja till företagen. I 2014 undertecknade vårt moderbolag, SHV Energy, ett avtal som ger koncernen tillgång till Bio LPG (biologisk gasol). Detta innebär att från och med 2017 blir Primagaz ensam distributör av Bio LPG till den skandinaviska marknaden. Bio LPG är en 100 % grön lösning, utan CO2-utsläpp. Detta kommer att bidra till stora besparingar inom CO2 och undantag från CO2-avgifter. Bio LPG kan användas i befintliga gasollösningar och det är med glädje vi kan erbjuda våra befintliga kunder en ännu grönare lösning, utan större etableringskostnader.

Internationellt samarbete

Primagaz Skandinavien är ett dotterbolag till SHV Energy, som är ett av världens ledande gasolföretag. Vårt nära samarbete med SHV Energy och deras aktörer i 28 länder säkerställer att vi kan vara först med nya lösningar och aktuell kunskap. Detta bidrar till att ge våra kunder en bättre produkt och konkreta besparingar, både vad gäller resultatet och klimatredovisningen.

Läs mer om våra internationella samarbeten.