Menu

Avgifter och tillägg

Gör som många av våra kunder och slipp undan avgifterna.

Spara in på fakturaavgiften

Genom att anmäla er för elektronisk fakturering får ni alla kommande fakturor via e-post. På så sätt sparar ni 45 kronor i avgift på varje faktura ni får från oss. Registrera dig här

 

Avgifter per 1 januari 2019

  Til fordon (kr/kg) Övrig flaskgas/Tankgas (kr/kg)
Energiavgift 0 1,140
CO2-avgift 3,535 3,535
Avgifter totalt 3,535 4,675

Tillägg per 1 januari 2016

ADR står för ”European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road”.

Gasol (LPG) är klassat som farligt gods. På grund av detta finns speciella krav rörande hantering, utbildning av chaufförer, säkerhetsutrustning till chaufförer och fordon, med mera.

Eftersom vi som minst ska följa alla aktuella bestämmelser tar vi ut ett ADR-tillägg för att täcka de kostnader som staten lägger på.

Tillägget utgör:

Direktkunder (BtB) kr 10,50 exkl. moms per flaska
Återförsäljare kr 65:- exkl. moms per leverans
Tankkunder kr 194:- exkl. moms per leverans