Menu

Frågor och svar

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna.

Om du inte hittar något svar på dina frågor via vår webbsida är du alltid välkommen att kontakta oss på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

AVGIFTER

Varför ska jag betala ADR-avgift?

ADR står för ”European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road”.

Gasol (LPG) är klassat som farligt gods. På grund av detta finns speciella krav rörande hantering, utbildning av chaufförer, säkerhetsutrustning till chaufförer och fordon, med mera.

Eftersom vi som minst ska följa alla aktuella bestämmelser tar vi ut ett ADR-tillägg för att täcka de kostnader som staten lägger på.

ALLMÄNT OM GAS

Vad är gasol (LPG)?

LPG är en förkortning av engelskans Liquefied Petroleum Gas och är den internationella benämningen på flytande trycksatt propan och butan. Läs mer här.

Är flaskgas det samma som gasol (LPG)?

Ja, det används flera olika benämningar för gasol (LPG): Flaskgas, gasol och tankgas.

Luktar gasol?

Ja, men det är inte själva gasen som luktar – av säkerhetsskäl tillsätts ett starkt doftande spårämne i gasolen. Detta är lagstadgat och har till syfte att underlätta upptäckt av läckage.

Är gasen giftig?

Nej, men i större koncentration kan den göra att man känner sig sömnig.
Läs tips om säkerhet här.

Är gasol i gasform tyngre än luft?

Ja, gasol är ungefär 1,6 gånger tyngre än luft och sprids längs marken/golvet. Placera därför aldrig gasflaskor/tankar nära/i källare, på vinden, när lågt placerade ventilationskanaler eller andra platser där gasolläckage kan samlas. Se till att det finns bra ventilation.

Hur många liter är 1 kg gasol?

1 kg gasol motsvarar ungefär 2 liter flytande gasol.

Hur många kWh motsvarar 1 kg gasol?

1 kg gasol motsvarar ungefär 13,95 kWh (övre brännvärde).

Hur många kg gasol krävs för att få 1 m3 gasol i gasform?

För att få 1 m3 gasol i gasform krävs ungefär 2 kg eller cirka 4 liter flytande gasol.

Är det skillnad mellan gasol i tank och i flaska?

Nej.