Menu

Säkerhet och teknik

Service och samarbete är ledord för Primagaz. Vi lägger stor vikt på rådgivning och att vägleda våra kunder så att man får den korrekta installationen baserat på behovet. Våra medarbetare og partners har många års erfarenhet av gasolutrustning och -installationer, allt från enkla ogräsbrännare till avancerade industrianläggningar.

Vi har en landsomfattande försäljningstäckning och dessutom har vi ett nära samarbete med partnerföretag rörande service och installation, men vi samarbetar även med lokala VVS-installatörer.

Kort sagt: Vi hjälper dig hela vägen – från godkännande hos myndigheterna till installation av gasanläggningen.

Få kontrollerat att er gasinstallation är säker.

Kontakta oss och låt våra partners komma ut och kontrollera gasinstallationen, så att det inte finns fel och brister. Vi kontrollerar din gasinstallation om:

  • Du är ny kund hos Primagaz och inte kontrollerat din gasolinstallation inom de 2 senaste åren
  • Du aldrig tidigare fått kontrollerat gasinstallationen av Primagaz eller någon annan behörig
  • Om du är osäker på om gasinstallationen har kontrollerats av Primagaz eller någon annan behörig

Beställ en kontroll genom att kontakta oss på telefon: +46 (0)303 - 72 71 00

Hämta mer information: