Menu

Köp och byte av flaska

Visste du att när du köper en gasflaska i Sverige så är flaskan din. Vi byter in flaskan till en av samma typ, men köper inte tillbaka flaskan eller betalar pant för dem. Du ska alltså vara uppmärksam på följande:

  • I priset på gasflaskan ingår inte någon deposition eller pant. 
  • Gasflaskor köps som egendom och köps inte tillbaka. 
  • Flaskor kan endast bytas till flaskor av samma typ.

Byte av gasflaska

När din gasflaska är tom kan den bytas in mot en motsvarande flaska med gas, det du betalar hos din Primagaz-återförsäljare är alltså för gasen. Detta gäller för alla gasflaskor som är godkända för användning i Sverige.

Däremot går det inte att byta till en gasflaska av annan storlek.

Byts ej

  • Följande flaskor från konkurrenter: Röd kompositflaska och 11 kg aluminiumflaska med ”click-on”-ventil. 
  • Utländska och utgångna flaskor.

Primagaz flasksortiment

Se översikten över de olika flasktyperna.