Menu

Gasol är enkelt och säkert

... men ska användas ansvarsfullt. Följ anvisningarna här nedan för hur man använder gasol på ett säkert sätt:

Transport

 • Gasolflaskor skall alltid transporteras stående och fastspända oavsett om de är fulla eller tomma. Om flaskan ligger ner har säkerhetsventilen sats ur spel.

Förvaring inomhus, i hemmet, om det är en fristående villa/bostad

 • Du får förvara maximalt 60 liter vilket motsvarar 2 x 11 kg flaska ( = 2x 27 liter) varav 1 flaska. är inkopplad och 1 flaska är i reserv och har plastplombering på.
 • Förvaring i flerfamiljshus/lägenhet max 5 liter vilket motsvarar 1st 2012 (1 x 4,7 liter)
 • Förvaring i garagelängor är förbjudet men i separat garage max 60 liter vilket motsvarar 2st 11kg:s flaskor (= 2 x 27 liter)
 • Förvara dina gasolflaskor stående och aldrig i källaren eller på vinden.
 • Rummet där flaskorna förvaras ska som minst ha en dörr eller ett fönster som öppnas direkt ut i det fria.
 • Förvaringsskåp ska ha ventilationsöppningar i både topp och botten.
 • Gasolflaskor ska skyddas mot t.ex. stötar, fall och uppvärmning.
 • Se till att ventilen är stängd när du inte använder gasflaskan.
 • På tomma flaskor ska ventilen vara stängd.

Förvaring i husvagn

 • I husvagnen får du max förvara 2 st. flaskor på 11 kg.

Förvaring utomhus

 • Förvara dina gasolflaskor stående.
 • Gasolflaskor ska skyddas mot t.ex. stötar, fall och uppvärmning. Flaskorna klarar att stå utomhus i solen.
 • Se till att ventilen är stängd när du inte använder gasolflaskan.
 • På tomma flaskor ska ventilen vara stängd.

Använda gasol

 • Använd endast godkänd utrustning och slangar som är CE-märkta.
 • Det ska finnas svensk bruksanvisning till utrustningen.
 • Läs alltid anvisningarna innan du använder produkterna.
 • Utrustning som är märkt med ”endast för utomhusbruk” får inte användas inomhus. 
 • Kontrollera noga att flaskan passar till din gasolutrustning.
 • Använd aldrig gasolflaskor eller utrustning som är skadad.
 • Placera aldrig gasolflaskan under grillen vid användning av grillen. Anledningen är att det blir väldigt varm under och i dessa kabinett och risken för att slangar och tätningar torkar och spricker är överhängande med läckande gasol som följd. OM en flaska eller slang läcker i dessa kabinett uppstår lätt en brännbar blandning med en eventuell explosion som följd.

Byte av gasolflaska

 • Stäng flaskan innan du byter till en ny flaska.
 • Byt aldrig gasolflaska i närheten av öppen låga.
 • Utför läcktest I samband med flaskbyte
 • Kontrollera packningar och O-ringar på reduceringsventil och kopplingar innan flaskbyte görs. Minsta tecken på spricka eller uttrokning – byt packningen eller O-ring.

Underhåll av utrustning och installationer

 • Gasolutrustningen ska kontrolleras regelbundet - minst en gång per år.
 • Skadade slangar ska bytas ut omgående. Använd endast slangar som är märkta för ändamålet.
 • Försök aldrig att själv reparera eller modifiera gasolutrustningen eller installationen. Anlita alltid en behörig installatör.

Om något går fel

Tycker du att det läcker, misstänker du gasollukt eller känner dig illamående?

 • Stäng genast gasolflaskan.
 • Använd inte öppen låga eller strömuttag.
 • Se till att det finns bra ventilation.
 • Tillkalla Räddningstjänsten
 • Vid allvarligare gasolläckage eller eldsvåda, ring 112. Försök inte att själv släcka branden, se till att få bort alla från platsen.

För mer information, gå in på Räddningstjänstens hemsida.