Gasolutbildning

En investering i säkerhet
Gasolutbildning är en investering i säkerhet för dig och dina medarbetare. 

Uppgradera er gasolkompetens

I samarbete med Hydrosafe AB erbjuder vi nu även en mer omfattande och fördjupad gasolutbildning under tre dagar.

Om du vill försäkra dig om att ni optimerar er gasolanvändning och upprätthåller en säker arbetsplats, rekommenderar vi vår kompetenshöjande heldagsutbildning. Där får dina medarbetare bland annat lära sig vilka regler och föreskrifter som gäller för gasol, hur anläggningen ska skötas på bästa sätt och hur man arbetar med säkerhet kring gasolhantering.

Hur säkert är det egentligen att använda gasol?

Tack vare ett välfungerande regelverk sker hanteringen av gasol under väl kontrollerade former och med en hög säkerhetsnivå. Detta har bidragit till att antalet tillbud och olyckor har kunnat hållas på en mycket låg nivå.  

Gasol är brandfarligt varför det är av största vikt att hanteringen sker under riktiga former och med ett högt säkerhetstänkande. En anläggning som är i säkerhetsmässigt bra skick och som sköts av rätt utbildad personal har alla förutsättningar att undvika störningar eller tillbud.

Anmälan

Anmäl dina medarbetare för gasolkurs

Företag och kontaktperson

Deltagare 1

Deltagare 2

Rätta till alla fel och skicka formuläret på nytt.

Kursinnehåll

Under utbildningsdagen varvar vi teoretiska föreläsningar med både studiebesök och brand- och släckövningar. Vi anpassar innehållet efter era behov.

 • Gasol och andra energigaser, egenskaper och miljöaspekter
 • Komponenter i en gasolanläggning
 • Gasfasdistribution
 • Lagkrav för brandfarliga och explosiva varor
 • Besiktning och användning av trycksatta anordningar enligt AFS
 • Branschnormer SGA, FGA, EGN
 • Råd och anvisningar vid köp av varor och tjänster
 • Riskanalys och riskbedömning
 • Leverans och mottagning av gasol
 • Flaskhantering
 • Klassningsplaner
 • Förevisning av gasolbrand/släckövning
 • Fortlöpande tillsyn och skötsel av din gasolanläggning

Videoer för online utbildning

Video 1 - Flampunkt
Video 2 - Brännbarhetsområde
Video 3 - Densitet
Video 4 - Utsläpp i slutet utrymme
Video 5 - Utomhus del 1.
Video 6 - Utomhus del 2