Säkerhet

Få kontrollerat att din gasinstallation är säker

Kontakta oss och låt våra partners komma ut och kontrollera gasinstallationen, så att det inte finns fel och brister. Vi kontrollerar din gasinstallation om:

  • Du är ny kund hos Primagaz och inte kontrollerat din gasolinstallation inom de 2 senaste åren
  • Du aldrig tidigare fått kontrollerat gasinstallationen av Primagaz eller någon annan behörig
  • Om du är osäker på om gasinstallationen har kontrollerats av Primagaz eller någon annan behörig

Beställ en kontroll

Kontakta oss på telefon

+46 (0)303 - 72 71 00

Ringa oss

Måndag - fredag 07:00-15:45