Så använder du gasol

För din säkerhets skull

LPG – flytande gasol under tryck

Flaskgasol - även känd som LPG - är kondenserad gasol under tryck. Gasolen är extremt brandfarlig och expanderar cirka 250 gånger när det går från flytande form till gasol. Hantera därför alltid LPG med försiktighet. Lyckligtvis är det varken svårt eller komplicerat. Du måste bara följa några mycket enkla försiktighetsåtgärder.

Om olyckan är framme

Om du märker en läcka, misstänker gasollukt eller känner obehag, måste du omedelbart: - stänga av gasolen - säkerställa god ventilation - sluta använda öppna lågor och eluttag. Ring 112 om det finns en allvarlig gasolläcka eller brand. Försök inte släcka elden själv. Se istället till att få bort alla personer som befinner sig i närheten.

Säkerhet

Säker hantering av gasol (LPG)

Ladda ner vår guide med information om hur du går till väga.

Gasolflaskor måste alltid transporteras och förvaras upprätt för att undvika gasolläckage. Se till att gasolflaskan är säkrad under transporten. Du kan göra detta genom att fästa den med elastiska band eller selar. Om du transporterar gasolflaskan i en personbil kan du placera den mellan framsätet och baksätet så att det sitter fast.

Förvaring inomhus, i hemmet, om det är en fristående villa/bostad

Du får förvara maximalt 60 liter vilket motsvarar 2 x 11 kg flaska ( = 2x 27 liter) varav 1 flaska är inkopplad och 1 flaska är i reserv och har plastplombering på.

Förvaring i flerfamiljshus/lägenhet max 5 liter vilket motsvarar 1st Campingflaska 2012 (1 x 4,7 liter)

Förvaring i garagelängor är förbjudet men i separat garage max 60 liter vilket motsvarar 2st 11kg:s flaskor (= 2 x 27 liter)

Förvara dina gasolflaskor stående och aldrig i källaren eller på vinden.

Rummet där flaskorna förvaras ska som minst ha en dörr eller ett fönster som öppnas direkt ut i det fria.

Förvaringsskåp ska ha ventilationsöppningar i både topp och botten.

Gasolflaskor ska skyddas mot t.ex. stötar, fall och uppvärmning.

Se till att ventilen är stängd när du inte använder gasflaskan.

På tomma flaskor ska ventilen vara stängd.

Förvaring i husvagn

I husvagnen får du max förvara 2 st. flaskor på 11 kg.

Förvaring utomhus

Förvara dina gasolflaskor stående.

Gasolflaskor ska skyddas mot t.ex. stötar, fall och uppvärmning. Flaskorna klarar att stå utomhus i solen.

Se till att ventilen är stängd när du inte använder gasolflaskan.

På tomma flaskor ska ventilen vara stängd.

Gör följande om du märker en läcka, misstänker gasollukt eller känner dig obekväm:

  1. Stäng genast gasolflaskan och ta bort regulatorn.
  2. Se till att det finns god ventilation.
  3. Ring en auktoriserad installatör.

Kom även ihåg att du aldrig bör använda öppen eld eller elkontakter vid misstanke om gasolläckage.

Vid en allvarlig gasolläcka eller brand, ring alltid 112. Försök ALDRIG att släcka branden själv. Se istället till att få bort alla människor från platsen.

När du köper din utrustning i Sverige kan du vara säker på att den passar till den flaskgasol vi använder i Sverige. Andra länder kan ha olika regler, varför du alltid ska köpa din utrustning i Sverige. Då vet du att den är godkänd för den svenska marknaden.

Utrustning som slangar och regulatorer blir slitna med tiden, så det är viktigt att du håller ett öga på dem och byter ut dem vid behov.

Hitta en återförsäljare nära dig

Grönt trädgårdsliv

Ersätt giften med gasol

Ogräs mellan plattorna? Det är endast ett fåtal trädgårdsägare som tycker att det är snyggt. Och ja, kemiska ogräsmedel är både snabba och effektiva. Men de är inte en bra lösning för miljön. Tvärtom. Vill du skona grundvattnet och undvika att släppa ut gift i haven, så bör du använda gasol istället.

Hur mycket gasol bör du använda?

Många trädgårdsägare använder mycket gasol, för att bränna bort ogräset. Det är inte nödvändigt. Ogräset skall endast svetsas kortvarigt. Inte brännas upp. Vid svetsning sprängs cellerna i ogräset och hela plantan blir så försvagad att den slocknar.

Hur ofta ska du bränna?

Fastän det känns som om ogräset växer upp varje gång du vänder ryggen till, så är det inte nödvändigt med användning varje vecka. Använd endast ogräsbrännaren varannan vecka under månaderna april-juni och var tredje vecka under månaderna juli-september.

Kom ihåg säkerheten!

  • Använd endast ogräsbrännaren när plantor och jord är fuktiga.
  • Använd inte ogräsbrännaren i mycket torra perioder, eller när det blåser mycket.
  • Håll ett gott avstånd till lättantändliga material, till exempel häckar och högar med torra löv.
  • Håll koll i efterhand för glöd. Och kom ihåg att släcka all glöd du ser.
  • Gå aldrig ifrån en tänd eld.
  • Sätt den slocknade varma ogräsbrännaren på ett underlag som tål värme, när du avmonterar gasolflaskan.
  • Undersök alltid om det finns särskilda regler om användning av eld i det område där du vill använda ogräsbrännaren.